Moje obľúbené
Váš košík
menu

Obchodné podmienky

Tieto pravidlá upravujú zásady nakupovania prostredníctvom internetového obchodu takemore.net, ktorý sa prevádzkuje na adrese http://sk.takemore.net, ďalej len "Obchod".

ČASŤ I. Prijímanie a realizácia objednávok

 1. V Obchode sa realizuje predaj výrobkov prostredníctvom siete internet.
 2. Na webových stránkach Obchodu sa objednávky prijímajú 24 hodín denne 7 dní v týždni.
 3. S cieľom podať objednávku vám odporúčame založiť si účetďalej len "Účet Klienta" - založte si účet. Podať objednávku môžete aj bez založenia účtu - nakupujte bez účtu.
 4. Po zaúčtovaní platby na účte Obchodu sa automaticky posiela e-mailová správa na adresu elektronickej pošty prepojenú s Účtom Zákazníka s potvrdením, že objednávka bola úspešne podaná. Poslanie e-mailovej správy s potvrdením podania objednávky je zároveň uzatvorením zmluvy o predaji.
 5. Podané objednávky sa zobrazujú v histórii objednávok na Účte Zákazníka.
 6. Po úspešnom podaní objednávky sa začína proces jej spracovania.
 7. Po odoslaní výrobku posiela Obchod Zákazníkovi e-mail s potvrdením odoslania výrobku. Vo chvíli zaslania e-mailovej správy s potvrdením odoslania výrobku sa stav objednávky na Účte Zákazníka mení na "zásielka bola odoslaná". E-mailová správa s potvrdením odoslania výrobku obsahuje údaje zmluvných strán.
 8. V prípade, že Zákazník objednal väčší počet výrobkov v jednej objednávke, môže mu byť doručených niekoľko potvrdení o realizácii objednávky, ktoré sa budú týkať jednotlivých výrobkov.
 9. K uzavretiu zmluvy o predaji konkrétneho výrobku (výrobkov) dochádza vo chvíli, v ktorej Obchod zašle e-mailovú správu s potvrdením odoslania konkrétneho výrobku (výrobkov) Zákazníkovi.
 10. V prípade, že potvrdenie, o ktorom sa hovorí vyššie v bodoch 7 a 8, nebude zaslané, zmluva o predaji so Zákazníkom sa nepovažuje za uzavretá. V prípade on-line platby realizovanej Zákazníkom pri súčasnom neodoslaní potvrdenia, o ktorom sa hovorí v bodoch 7 a 8, sa peniaze vrátia Zákazníkovi automaticky v priebehu 24 hodín takým spôsobom, akým bola uhradená platba za výrobok (výrobky).
 11. K objednávkam sa vystavujú faktúry – daňové doklady alebo pokladničné bloky.

ČASŤ II Ceny výrobkov, náklady na dodanie

 1. Všetky ceny sú uvedené v EUR a obsahujú DPH. Obchod si vyhradzuje právo upravovať ceny ponúkaných výrobkov, pridávať nové výrobky do ponuky, rušiť predajné akcie a meniť ich pričom tieto zmeny neporušia práva, ktoré Zákazník získal pred zavedením zmien.
 2. V prípade voľby platby u kuriéra sa účtuje príplatok vo výške 3 EUR.
 3. Obchod si na území Slovenska neúčtuje dopravné – všetky výrobky bez ohľadu na hodnotu objednávky sa doručujú bezplatne.
 4. V prípade dodávky mimo územie Slovenska sa príslušné dopravné zobrazuje pri výrobku počas objednávania.

ČASŤ III Formy platby

 1. V obchode sú možné nižšie uvedené formy platby:
  1. platba kartou,
  2. platba PayPal,
  3. Sofort online bankový prevod,
  4. Platba na dobierku.

ČASŤ IV Lehota realizácie objednávky

 1. Zásielka sa dodáva kuriérskou službou.
 2. Obchod vybavuje objednávku v priebehu 24 hodín, lehota dodávky závisí od kuriérskej služby a je do 4 pracovných dní od odoslania výrobku.
 3. Zásilka je zasílána na adresu majitele Účtu zákazníka anebo dodací adresu (pokud je dodací adresa jiná než adresa majitele Účtu zákazníka) alebo na adresu dodania uvedenú pri objednávaní v prípade nakupovania bez zakladania účtu.

ČASŤ V Vrátenie výrobku, výmena

UPOZORNENIE:
Za účelom vrátenia výrobku použite formulár dostupný na Účte zákazníka (kliknite na odkaz zobrazený vedľa výrobku, ktorý chcete vrátiť).

Ak chcete vymeniť výrobok (za inú veľkosť alebo iný výrobok), musíte vrátiť výrobok, ktorý už máte (peniaze Vám budú vrátené), a objednať nový (podať a zaplatiť novú objednávku). Tento spôsob výmeny je najrýchlejší a najlacnejší pre Vás.

 1. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy o predaji výrobku, ktorý kúpil prostredníctvom Obchodu bez udania príčiny v priebehu 100 dní od dátumu prijatia zásielky s výrobkom.
 2. S cieľom vrátiť výrobok:
  1. Vytlačte i podpíšte dokument dostupný na Účte zákazníka
  2. Podpísaný dokument vložte do balíka.
  3. Pošlite balík akýmkoľvek spôsobom na adresu uvedenú v dokumente (adresa na zasielanie vrátených a reklamovaných výrobkov sa takisto nachádza na potvrdení o predaji - pokladničný blok alebo faktúra - daňový doklad vo forme .pdf).
 3. Vrátenie výrobku je možné len v prípade, že:
  1. výrobok nebol používaný,
  2. nebol žiadnym spôsobom zničený,
  3. má pôvodné visačky alebo označenia,
 4. V prípade, že vrátenie bude potvrdené Obchodom, cena uhradená za výrobok bude vrátená v priebehu 3 pracovných dní od potvrdenia vrátenia.
  Informácia o potvrdení vrátenia Vám bude zaslaná e-mailom a bude dostupná v Histórii objednávok na účte Zákazníka.
 5. Vrátenie výrobku bude odmietnuté, ak nevyhovuje požiadavkám uvedeným v tejto časti Pravidiel.
 6. V prípade odmietnutia vrátenia výrobku Zákazník znáša náklady na odoslanie výrobku Zákazníkovi vo výške 14 EUR, a náklady na odoslanie výrobku do Obchodu nebudú vrátené.
 7. V prípade odmietnutia vrátenia výrobku Zákazník hradí cenu dodania pred odoslaním výrobku z Obchodu (odkaz na formulár platby za opätovné dodanie odmietnutého vrátenia sa bude zobrazovať v Histórii objednávok na Účte Zákazníka vedľa tohto výrobku).

ČASŤ VI Reklamácia

MÔŽETE VYUŽIŤ NAŠU OBSLUHU VRÁTENIA REKLAMOVANÉHO VÝROBKU:

Prihláste sa na účet obchodu, prejdete na Históriu objednávok, kliknite na odkaz pri reklamovanom výrobku a objednajte si kuriéra.

V prípade, že nechcete využiť našu obsluhu vrátenia tovaru, zašlite reklamovaný výrobok akýmkoľvek spôsobom na adresu určenú na vrátenie tovaru a reklamácie, ktorá je uvedená na účtenke alebo faktúre.

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo podať reklamáciu na základe predpisov o zodpovednosti za vady podľa Občianskeho zákonníka.
 2. Obchod zodpovedá za fyzické a právne vady veci. Fyzická vada znamená rozpor medzi predanou vecou a zmluvou. Vec je v rozpore so zmluvou, keď zákazník zistí v prípade doručeného výrobku:
  1. výrobné vady,
  2. mechanické poškodenie vzniknuté pri preprave,
  3. chýbajúce vlastnosti, ktoré by mal doručený výrobok mať vzhľadom k účelu uvedenému v zmluve alebo vyplývajúceho z okolností alebo určenia,
  4. chýbajúce vlastnosti, o ktorých predajca zákazníka uisťoval,
  5. výrobok sa nehodí k účelu, o ktorom zákazník informoval obchod pri uzatváraní zmluvy a obchod nevzniesol námietky ohľadom takéhoto účelu,
  6. výrobok bol vydaný zákazníkovi v neúplnom stave.
 3. Ak má predaná vec vadu, zákazník môže podať vyhlásenie o tom, že požaduje zníženie ceny alebo o odstúpení od zmluvy, ibaže obchod bezodkladne a bez prílišného nepohodlia pre zákazníka vymení vadnú vec za bezvadnú alebo vadu odstráni. Zákazník môže požadovať, aby obchod namiesto odstránenia vady zamenil vadnú vec alebo namiesto výmeny túto vec opravil, ibaže by to nebolo možné alebo by to bolo spojené s prílišnými nákladmi.
 4. Ak chce zákazník tovar reklamovať, mal by to oznámiť obchodu podaním jednoznačného vyjadrenia vôle – faxom +48 61 622 72 54, e-mailom obchod@sk.takemore.net alebo listovou zásielkou zaslanou na adresu Media Port GPP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SP. K., ul. abpa Antoniego Baraniaka 96/98, 61-245 Poznań, Poľsko. V takom prípade by mal byť tovar akýmkoľvek spôsobom zaslaný na adresu určenú na vrátenie tovaru a reklamácie, ktorá je uvedená na účtenke alebo faktúre. V každom prípade môže zákazník využiť obchodom ponúkanú službu vrátenia reklamovaného tovaru.
 5. Predajca zodpovedá z titulu zodpovednosti za vady dodaného tovaru v prípade, že vada bola zistená pred uplynutím dvoch rokov. V prípade, že zákazník požadoval výmenu veci za bezvadnú alebo odstránenie závad, termín podania vyjadrenia vôle odstúpiť od zmluvy alebo požadovania zníženia ceny začína plynúť od chvíle bezvýsledného uplynutia termínu na výmenu veci alebo odstránenie závady.
 6. Reklamácie budú vybavené v priebehu 14 dní od dátumu, keď obchod obdrží reklamovaný výrobok. Zásielky zaslané na dobierku sa neprijímajú.
 7. Reklamácia môže byť vybavená nasledujúcim spôsobom:
  1. vrátenie peňazí za výrobok a dopravné alebo
  2. doručenie nového výrobku alebo
  3. opravenie výrobku alebo
  4. zníženie ceny alebo
  5. neuznanie reklamácie.
 8. V prípade uznania reklamácie obchod vráti zákazníkovi náklady na dopravu reklamovaného výrobku vo výške 16 EUR.

ČASŤ VII Zrušenie objednávky Zákazníkom

 1. Zákazník môže objednávku stornovať do chvíle zaslania e-mailovej správy obchodom s potvrdením odoslania zásielky Zákazníkovi. Pre zrušenie objednávky je potrebné použiť Účet zákazníka (nie je možné zrušiť objednávku, ktorej stav je „tovar bol pripravený na zaslanie“).
 2. Objednávky podané bez zakladania účtu zákazníka je možné stornovať po získaní dočasného prístupu k svojim údajom: získať prístup.

ČASŤ VIII Zásielky nevyzdvihnuté Zákazníkom

 1. Náklady na prepravu zásielky nevyzdvihnutej Zákazníkom spolu s nákladmi na jej vrátenie odosielateľovi v plnej výške zaťažujú Zákazníka.

ČASŤ IX Ochrana osobných údajov

 1. Správcom osobných údajov Zákazníka je Obchod: firma Media Port GPP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SP. K. so sídlom v Poznani, ul. abpa Antoniego Baraniaka 96/98, Poľsko.
 2. Osobné údaje Zákazníka sa spracovávajú správcom osobných údajov za účelom realizácie kúpy výrobkov.
 3. Zákazník môže dať súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov na marketingové účely.
 4. Zákazníkovi prislúcha právo nahliadnuť, opraviť a odstrániť svoje osobné údaje.

ČASŤ X Záverečné ustanovenia

 1. Informácie uvedené na stránkach Obchodu nie sú ponukou podľa predpisov Občianskeho zákonníka.
 2. Zákazník akceptáciou týchto Pravidiel dáva súhlas na posielanie faktúr - daňových dokladov a pokladničných blokov a v prípade vrátenia výrobkov alebo uznania reklamácie, opravných faktúr - daňových dokladov elektronickou cestou. Faktúry – daňové doklady a opravné faktúry sa zasielajú e-mailom ako prílohy (.pdf) na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom a sú sprístupňované na Účte zákazníka.
 3. K zaznamenaniu, zabezpečeniu a sprístupneniu dôležitých ustanovení uzatváranej zmluvy dochádza dodaním Zákazníkovi faktúry – daňového dokladu alebo pokladničného bloku elektronickou cestou.
 4. Zmluva o predaji výrobkov sa uzatvára podľa poľského práva. Ustanovenia týchto podmienok týkajúce sa pravidiel vrátenia a reklamácií sa vzťahujú len na dodávky realizované výhradne na území Slovenska.
 5. Vo veciach neupravených v týchto Pravidlách platia predpisu Občianskeho zákonníka, Zákona o zvláštnych podmienkach predaja spotrebiteľom a o zmene Občianskeho zákonníka ako aj Zákona o ochrane niektorých práv spotrebiteľov a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom.
 6. Tieto Pravidlá platia odo dňa 05.03.2013.
 7. Obchod si vyhradzuje právo meniť Pravidlá bez porušenia ochrany už získaných Zákazníkmi práv pred zavedením zmeny Pravidiel. Všetky zmeny Pravidiel platia od dátumu ich zverejnenia na stránkach Obchodu.

Obchod prevádzkuje spoločnosť s ručením obmedzeným Media Port GPP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SP. K. so sídlom v Poznani, ul. abpa Antoniego Baraniaka 96/98, 61-245 Poznaň, zaregistrovaná v Okresnom súde v Poznani - Nowe Miasto i Wilda, VIII. obchodné oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000656254, IČ DPH: PL7792379590.

UPOZORNENIE:
Hore uvedená adresa nie je adresou na posielanie zásielok. Za účelom vrátenia výrobku pozrite: Vrátenie výrobku, Súlad výrobku so zmluvou, reklamácie

Navštívte tiež stránky Pomocí, kde nájdete odpovede na najčastejšie otázky.

Ďakujeme.

Váš názor je pre nás veľmi dôležitý.

Meníme sa pre vás!