Moje obľúbené
Váš košík
menu

Politika ochrany osobných údajov

I. Spracovanie osobných údajov

  1. Správcom osobných údajov zákazníka je Media Port GPP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SP. K. so sídlom v Poznani (Poľsko) na ul. abpa Antoniego Baraniaka 96/98 (ďalej len "Správca").
  2. Tieto údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES ( Všeobecné nariadenie o ochrane údajov ďalej len "GDPR") z 27. apríla 2016 (Úradný vestník č. 119, str. 1) na základe súhlasu udeleného Zákazníkom. Osobné údaje môžu byť sprístupnené oprávneným správnym orgánom alebo súdom bez súhlasu Zákazníka v súlade s platnými právnymi predpismi.
  3. Osobné údaje Zákazníka spracováva Správca a jeho dôveryhodní partneri na základe samostatných dohôd uzavretých Správcom.
  4. Osobné údaje Zákazníka vedie Správca až do uplynutia premlčacej lehoty pre nároky vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom. Osobné údaje zaznamenané v účtovnej dokumentácii sa uchovávajú počas obdobia stanoveného v príslušnom právnom poriadku vrátane daňových predpisov.

II. Kategórie spracovaných údajov, účel spracovania, spracovatelia údajov

Kategórie spracovávaných údajovCieľ spracovaniaSpracovateľ údajov
meno, priezvisko, dodacia adresa, e-mail, telefónne číslospracovanie objednávok, vrátenie / sťažnostiSprávca, logistické centrá
súbory cookies, prevádzkové dáta (protokoly serverov), história nákupovvykonávanie meraní a prispôsobenie ponuky požiadavkám PoužívateľaSprávca, analytické spoločnosti, automatizačné a marketingové spoločnosti
meno, priezvisko, e- mailová adresa, telefónne číslozasielanie reklamných informácií prostredníctvom e-mailu alebo SMS správySprávca, automatizáčne a marketingové spoločností
meno, priezvisko, dodacia adresa, podrobnosti o objednávkedaňové výkazySprávca, účtovné oddelenia
podrobnosti o faktúre, podrobnosti o platobnej karte, podrobnosti o platobných operátoroch Paypalrealizácia platbysprávca platby
meno, priezvisko, dodacia adresa, telefónne číslodoručenie balíkov, platobná služba pri doručení kuriérnymi spoločnosťamikuriérske spoločnosti
súbory cookiesvysvetľovanie Používateľovi reklam Obchodu na vonkajších webových strankáchmarketingové agentúry
prevádzkové dáta (protokoly serverov), údaje o objednávkach a údaje o zákazníkoch (iba v prípade dobrovoľného poistenia nákupu)ukladanie recenzií o obchode na externých webových stránkach, poistenie nákupuspoločnosti, ktoré zberajú názory a ponúkajú poistenie nákupu

III. Šifrovanie údajov - certifikát SSL

Šifrovanie dát (SSL) zabezpečuje bezpečnosť a dôvernosť údajov zasielaných elektronicky. SSL certifikáty sú registrované na konkrétny názov domény a obsahujú informácie o vlastníkovi domény. Použitie certifikátu SSL zaručuje spoľahlivosť obchodu potvrdením identity internetových stránok Obchodu v Internete.

Všetky údaje (vrátane osobných údajov Zákazníka) zasielané medzi serverom obchodu a používateľským počítačom sú šifrované. Osvedčenie SSL vydal medzinárodný certifikačný orgán. Podrobnosti o certifikáte SSL môžete skontrolovať v paneli s adresou webového prehliadača.

IV. Ochrana uložených údajov

Osobné údaje Zákazníkov sú uložené na serveroch Beyond.pl, ktoré zaručujú spoľahlivosť a ochranu. Beyond.pl Data Center 2 je prvé dátové centrum v strednej a východnej Európe, ktoré spĺňa najprísnejšie bezpečnostné štandardy - Rating 4 podľa ANSI / TIA-942, ktoré poskytujé ročný SLA (Service Level Agreement) z 99,995% dostupnosťou zdrojov.

V. Súbory cookies

  1. Súbory cookies sú malé textové súbory uložené v počítači Používateľa pri návšteve Obchodu. Súbory cookies obsahujú informácie týkajúce sa používania stránok Obchodu Používateľom.
  2. Súbory cookies môžu byť dočasné alebo trvalé. Dočasné súbory cookies sa odstránia, keď opustíte webovú lokalitu obchodu. Trvalé súbory cookies sú uložené aj po ukončení používania obchodu a slúžia na ukladanie informácií, ako je obsah košíka a zobrazené produkty.
  3. Kedykoľvek môžete zablokovať ukladanie súborov cookies alebo odstrániť súbory cookies pomocou nastavenia Vášho webového prehliadača (viac informácií možno nájsť v pomocníkovi prehliadača).

VI. Prevádzkové dáta (protokoly serverov)

Prevádzkové dáta (protokoly serverov) charakterizujú spôsob používania webových stránok Obchodu.

Prevádzkové údaje používateľa zahŕňajú: IP adresu, informácie o začiatku a konci návštevy, typ zariadenia, operačný systém, prezerané stránky.

VII. Právo na kontrolu, prístup a opravu údajov

  1. S výhradou obmedzení, ktoré vyplývajú z GDPR a ďalších predpisov, zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na aktualizáciu, doplnenie, požadovanie pozastavenia, odstránenia, zníženia spracovania, ako aj právo odvolať súhlas so spracovaním, v prípade, že údaje sú neúplné, zastarané , boli nepravdivé alebo boli zhromaždené v rozpore so zákonom alebo už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.
  2. Na uplatnenie svojich práv môže Zákazník používať Zákaznícky účet (a ak nemá účet v Obchode, môže získať dočasný prístup k jeho údajom) alebo sa kontaktovať na e-mail: obchod@sk.takemore.net buď poštou: Media Port GPP Sp. z o.o. SP. K., ul. abpa Antoniego Baraniaka 96/98, 61-245 Poznań, Poľsko.
Ďakujeme.

Váš názor je pre nás veľmi dôležitý.

Meníme sa pre vás!